Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi (Altun Gold), etik ve sorumlu iş uygulamalarını temel alarak, tedarik zincirindeki her aşamada insan haklarına saygı, adil çalışma koşulları ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhütler, şirketin faaliyet gösterdiği her alanda güçlü bir şekilde uygulanmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

Şirket, suç gelirlerinin aklanması, kara para aklama, terörün finansmanı ve ilgili diğer suçlarla mücadelede sadece yasalara uygun hareket etmekle kalmayıp aynı zamanda etik değerlere ve toplumsal sorumluluk anlayışına da büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, düzenli olarak tedarik zincirini gözden geçirerek, herhangi bir suç unsuru içermeyen, adil ve şeffaf işletmelerle iş birliği yapmayı sürdürmektedir.

Altun Gold, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin de benzer değerlere saygı göstermesini ve bu ilkeleri benimsemesini sağlamak için sürekli çaba sarf etmektedir. İşbirliği yaptığı tüm paydaşlarla etkili iletişim ve eğitim programları düzenleyerek, iş etiği ve sorumluluk konularında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirket ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma alanında da aktif rol oynamayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu uygulamalar gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yaparak çevresel etkisini minimize etmeyi hedeflemektedir.

Tüm bu çabalar, Altun Gold'un sadece bir işletme olarak değil, aynı zamanda topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren bir kuruluş olarak tanınmasını sağlamaktadır.